Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Privacybeleid

Uw privacy is gewaarborgd.

Discountdude gebruikt uw gegevens uitsluitend ten behoeve van het doel waarvoor u ze verstrekt heeft: het zo goed mogelijk informeren over branche- en productontwikkelingen. Discountdude verspreidt voor dit laatste doel een email-nieuwsbrief. Iedereen kan zich uitschrijven uit deze email-nieuwsbrief.

Discountdude verstrekt uw persoonlijke gegevens, en meer in het bijzonder uw emailadres, niet aan derden, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.

Discountdude neemt alle maatregelen om het inzien van uw gegevens af te schermen voor derden.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial