Privacybeleid

Uw privacy is gewaarborgd.

Sonosaanbieding.com gebruikt uw gegevens uitsluitend ten behoeve van het doel waarvoor u ze verstrekt heeft: het zo goed mogelijk informeren over branche- en productontwikkelingen. Sonosaanbieding.com verspreidt voor dit laatste doel een email-nieuwsbrief. Iedereen kan zich uitschrijven uit deze email-nieuwsbrief.

Sonosaanbieding.com verstrekt uw persoonlijke gegevens, en meer in het bijzonder uw emailadres, niet aan derden, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.

Sonosaanbieding.com neemt alle maatregelen om het inzien van uw gegevens af te schermen voor derden.